FAQ – Długie Oczy

homepage

Pytania i odpowiedzi

PROJEKT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI „DŁUGIE OCZY

Kto jest organizatorem projektu Długie Oczy?

Projekt Długie Oczy to inicjatywa Shamir, stworzona w ramach Misji Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu. Celem programu jest pomaganie osobom z deficytem widzenia, identyfikowanie ich potrzeb i projektowanie rozwiązań, które będą na nie odpowiedzią. Zgodnie ze strategią biznesową Shamir, projekty realizowane w ramach Długich Oczu będą  innowacyjne, nietuzinkowe i przełomowe.

Kto finansuje projekt Długie Oczy?

Projekt finansuje Shamir w ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).  Do wsparcia akcji zapraszamy też partnerów biznesowych oraz osoby prywatne.

Czym zajmuje się firma Shamir?

Shamir Optical Industry Ltd. jest wiodącym producentem najwyższej klasy progresywnych i jednoogniskowych soczewek. W ciągu prawie pięciu dekad istnienia, Shamir ugruntował swoją pozycję na rynku globalnym jako firma znana ze swojej innowacyjności, najnowocześniejszych technologii oraz surowej kontroli jakości produktów. W Polsce firma jest obecna od ponad 10 lat i dostarcza swoje produkty do ponad 1000 salonów optycznych w całym kraju. Swoją strategię buduje na podstawie wnikliwej analizy trudności, z którymi mierzą się osoby posiadające różne wady wzroku i projektowaniu rozwiązań dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Czym zajmuje się Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach?

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach powstał dzięki ociemniałej Matce Elżbiecie Róży Czackiej, która utratę wzroku w młodości odczytała jako swoje życiowe powołanie. Na początku lat 20-tych XX w. stworzyła ośrodek dla Niewidomych w Laskach. Od ponad stu lat Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi uczy, wychowuje, rehabilituje i wprowadza w dorosłe życie niewidomych i słabowidzących uczniów.

Skąd nazwa Długie Oczy?

Nazwa Długie Oczy jest zainspirowana określeniem, którego użył jeden z uczniów  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. Pewnego dnia, podczas spaceru z Dyrektor Ośrodka, Elżbietą Szczepkowską, chłopiec stwierdził, że Pani Elżbieta ma „długie oczy”, ponieważ jest w stanie zobaczyć koleżankę chłopca nadchodzącą z oddali. To określenie dalekiej perspektywy stworzone przez wyobraźnię dziecka, zainspirowało Shamir do stworzenia nazwy projektu społecznej odpowiedzialności biznesu, którego celem jest patrzenie daleko naprzód, by odkrywać potrzeby ludzi z deficytem widzenia i wychodzić im naprzeciw.

Jaki jest cel akcji Długie Oczy?

Misją akcji jest poprawa jakości życia ludzi, którzy mierzą się z problemami z narządem wzroku. Shamir, we współpracy z Salonami Optycznymi, chce realizować projekty, które zwiększą komfort i radość życia, a także przyczynią się do rozwoju osób niedowidzących i niewidomych.

W jaki sposób mogę wesprzeć projekt Długie Oczy?

Jeśli reprezentujesz Salon Optyczny, możesz dołączyć do akcji i promować zbiórkę funduszy na budowę Ogrodu Zmysłów w Twoim salonie. Skontaktuj się z nami, pisząc na adres dlugieoczy@shamir.pl

Możesz również wspomóc projekt wpłacając pieniądze poprzez stronę www.dlugieoczy.pl lub robiąc przelew na konto:

Odbiorca
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI STOWARZYSZENIE
UL. BRZOZOWA 75
05-080 IZABELIN

Numer w mBank S.A.
38 1140 1010 0000 4399 5800 1033
IBAN: PL38 1140 1010 0000 4399 5800 1033
Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWXXX

Tytułem: OGRÓD ZMYSŁÓW

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI STOWARZYSZENIE W LASKACH

Kto uczy się w Ośrodku?

W Ośrodku uczą się osoby niewidome i słabowidzące, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Obecnie Stowarzyszenie prowadzi: działy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niewidomego, przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły branżowe I stopnia, szkoły przysposabiające do pracy, liceum ogólnokształcące, technika, szkołę muzyczną oraz internaty. W Laskach do samodzielnego życia przygotowuje się ponad 200 niewidomych i słabowidzących dzieci z terenu Polski i spoza jej granic.

Czy na terenie Ośrodka dzieci mieszkają na stałe?

Duża część uczniów mieszka w internatach. Pozostali na zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne dojeżdżają z domów rodzinnych. Dzieci mieszkające w internatach weekendy oraz wszystkie dni wolne od zajęć spędzają w swoich domach.

Jakie atrakcje dostosowane do potrzeb dzieci niewidomych znajdują się w Laskach?

Na terenie Ośrodka dzieci mogą korzystać z przystosowanych do swoich potrzeb placów zabaw. Do ich dyspozycji jest również pływalnia oraz stadnina koni. Ponadto infrastruktura na terenie Ośrodka umożliwia jazdę na rolkach, nartorolkach czy tandemach. Dzieciom brakuje jednak miejsca, w którym mogłyby bezpiecznie obcować z naturą i samodzielnie ją poznawać dotykiem, węchem i smakiem. Kontakt z przyrodą, poznawanie zróżnicowanych kształtów bądź faktur uczy koncentracji, usprawnia motorykę dłoni i koordynację wzrokowo-słuchową.

Jak dzieci w Laskach radzą sobie z podstawowymi życiowymi czynnościami – nauką, jedzeniem, myciem się, sprzątaniem itp.?

Misją Stowarzyszenia w Laskach jest przygotowanie dzieci niewidomych do samodzielnego życia. Zespół doświadczonych tyflopedagogów, nauczycieli, rehabilitantów i wychowawców uczy dzieci radzenia sobie z podstawowymi życiowymi czynnościami, takimi jak nauka, jedzenie, mycie się, sprzątanie. W szkołach obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego, taka sama jak w szkołach ogólnodostępnych. To co wyróżnia Ośrodek, to metody i narzędzia pracy. Podstawą w pracy dydaktycznej tyflopedagogów jest umożliwienie dziecku doświadczania świata. Dzieci w pierwszych latach nauki uczą się czytać i pisać w technice brajlowskiej. Czynności życia codziennego, takie jak gotowanie, mycie, sprzątanie doskonalą również w internatach.

Czy osoby niewidome mogą korzystać z internetu?

Tak. Każdego dnia używają telefonu i komputera z zainstalowanymi programami służącymi do ich udźwiękowienia pozwalających na swobodne korzystanie ze wszystkich dobrodziejstw jakie daje internet. Wiedzę i umiejętności w tym zakresie zdobywają również w szkole w ramach zajęć z tyfloinformatyki.

Jak mogę dodatkowo wesprzeć Ośrodek?

Na stronie Ośrodka opisane są bieżące potrzeby i prowadzone zbiórki pieniędzy. Można również wziąć udział w wolontariacie pracowniczym czy przekazać 1% na rzecz Stowarzyszenia.

OGRÓD ZMYSŁÓW

Czym jest Ogród Zmysłów?

Ogród Zmysłów to projekt podjęty z myślą o niewidomych wychowankach Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Ogród powstanie na terenie Ośrodka i będzie służył do prowadzenia kształcenia wielozmysłowego uczniów, jak również wzbogacenia działań dydaktycznych, rehabilitacyjnych i wychowawczych tyflopedagogów. Ogród pomoże niewidomym dzieciom w bezpośrednim poznawaniu przyrody i doświadczaniu otaczającego świata, rozwinie ich umiejętność koncentracji, usprawni motorykę dłoni i koordynację wzrokowo-słuchową

  Skąd pomysł, aby stworzyć Ogród Zmysłów?

W rehabilitacji osób niewidomych bardzo ważne jest stymulowanie zmysłów, które mogą kompensować brak wzroku w poznawaniu świata. Dziecko niewidome nie doświadcza wielu bodźców z dalszego otoczenia. Istotne jest więc pobudzanie i rozwijanie całej sfery sensomotorycznej podczas praktycznych zajęć, na których dzieci poznają świat w naturalnym otoczeniu. Stąd nasze pragnienie, by na terenie Ośrodka w Laskach powstał Ogród Zmysłów. Ogród,  w którym osoba niewidoma będzie mogła samodzielnie się poruszać, czuć bezpiecznie i pewnie, a alejki pełnić będą funkcję zarówno komunikacyjną, jak i informacyjną. Ogród pełnić będzie rolę terapeutyczną i pedagogiczną zarówno dla osób niepełnosprawnych wzrokowo, jak i pełnosprawnych, dla dzieci i dorosłych, dla uczniów Ośrodka oraz osób odwiedzających Laski.

Jakie atrakcje znajdą się w Ogrodzie Zmysłów?

Ogród podzielony będzie na małe poletka roślin różniących się zapachem, fakturą liści i kwiatów oraz intensywnością kolorów. Część rabat dostosowana będzie do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową. Różnorodne faktury liści będą w zasięgu dłoni dzieci, ścieżka bosych stóp o różnych rodzajach nawierzchni umożliwi różnorodne doświadczenia oraz zapewni wrażenia wzbogacające wielozmysłowe poznawanie świata. Nie zabraknie form o ciekawym kształcie, których można będzie dotknąć, m.in. głazów, kamieni, muszli, szyszek, żołędzi, kasztanów, piasku, żwiru, gałęzi, korzeni, traw, zbóż, kory drzew. Przewidziane są również rabaty z gatunkami roślin jadalnych, gdzie będą organizowane zajęcia edukacyjne związane z pielęgnacją roślin. Całość w harmonii z naturalnym otoczeniem z wykorzystaniem roślin rodzimych.

  Czym różni się Ogród Zmysłów od zwykłego ogrodu?

Alejki będą pełnić funkcję zarówno orientacyjną, kompensacyjną, komunikacyjną, jak i poznawczą. Rośliny i infrastruktura będzie dobrana w taki sposób, by jak najpełniej stymulować wszystkie zmysły. Ogród Zmysłów to miejsce, w którym osoba niewidoma może poruszać się samodzielnie i czuć bezpiecznie.

Dlaczego przebywanie w Ogrodzie Zmysłów wpływa korzystnie na rozwój niewidomych dzieci?

Kontakt z różnorodnymi, starannie dobranymi roślinami, poznawanie zróżnicowanych kształtów, zapachów, faktur pozytywnie wpłynie  na rozwój poznawczy, pomoże w koncentracji, usprawni motorykę dłoni, koordynację wzrokowo-słuchową, orientację w przestrzeni, dostarczy szeregu wrażeń estetycznych.

  Czy można zastąpić wzrok innymi zmysłami?

Samej funkcji widzenia nie można zastąpić. Możemy natomiast usprawniać pozostałe zmysły, które przejmą rolę wzroku.

Czy osoby niewidome mają bardziej wyostrzone inne zmysły?

Nie mają. Wieloletnia praca, metodyczne stymulowanie wszystkich zmysłów prowadzi w efekcie do  większego ich usprawnienia. Przez co stają się wiodącymi w odbiorze informacji o otaczającym świecie i tym samym sprawiają wrażenie bardziej wyostrzonych.

Czy osoby z zewnętrz, które nie mieszkają w Ośrodku w Laskach, będą mogły odwiedzić Ogród?

Chcielibyśmy, by Ogród Zmysłów był miejscem integracji i spotkań zarówno świata osób widzących, jak i osób z dysfunkcją wzroku.

PARTNERZY

W jaki sposób mogę dołączyć do akcji Długie Oczy – Ogród Zmysłów?

Zapraszamy do kontaktu z nami: dlugieoczy@shamir.pl.

Jakie są korzyści z dołączenia do akcji Długie Oczy – Ogród Zmysłów dla mojego salonu optycznego?

Salony optyczne, które dołączą do akcji, wesprą budowę wyjątkowego Ogrodu Sensorycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych niewidomych dzieci. Udział w akcji da Państwu możliwość zaprezentowania się klientom jako firma aktywnie działająca społecznie, zaangażowana w akcje związane z tematyką jej działalności. Staną się Państwo częścią akcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), o której będzie głośno w mediach w całej Polsce. Informacje o zaangażowaniu konkretnych salonów w akcję będą umieszczane w wysyłanych do mediów informacjach prasowych, a także w kanałach social media akcji Długie Oczy – Ogród Zmysłów.

Jakie materiały marketingowe otrzymam?

Wśród materiałów promujących akcję Długie Oczy – Ogród Zmysłów przewidzieliśmy: plakaty, naklejki, broszury, puszki kwestarskie, nagrania video (w tym również z udziałem przedstawicieli salonów), pakiet materiałów do wykorzystania w komunikacji w social media i na stronie internetowej.

Potrzebuję więcej materiałów marketingowych – w jaki sposób mogę je otrzymać?

Prosimy pisać na adres: dlugieoczy@shamir.pl.

Chcę zaprosić do mojego salonu optycznego na kanałach social media akcji Długie Oczy, do kogo muszę się zwrócić?

Prosimy pisać na adres: dlugieoczy@shamir.pl lub wysłać wiadomość prywatną na stronie na Facebooku Długie Oczy lub profilu na Instagramie Długie Oczy.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...
Skip to content